Điều Khoản Sử Dụng

Các điều khoản và điều kiện này nhằm quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức trang web và người dùng trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến tham khảo thông tin và giao dịch mua hàng do website Cẩm Nang Mỹ Phẩm Cho Bà Bầu cung cấp.

1. Các định nghĩa

Quốc gia đề cập đến: Việt Nam

Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng mình” hoặc “Của chúng mình” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Cẩm Nang Mỹ Phẩm Cho Bà Bầu.

“User ID” đề cập đến sự kết hợp duy nhất của các chữ cái và số được cung cấp cho mỗi thành viên theo thông tin mà thành viên yêu cầu để nhận dạng và sử dụng dịch vụ.

“Thiết bị” đề cập đến các thiết bị như máy tính cá nhân, PC và điện thoại di động, v.v… được các thành viên sử dụng để truy cập dịch vụ.

“Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba” là các dịch vụ hoặc nội dung (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị trên website của chúng mình.

Trang web của chúng mình ở đây là Cẩm Nang Mỹ Phẩm Cho Bà Bầu, truy cập từ https://myphamchobabau.vn/.

“Bạn”, “Người dùng”, “Bạn đọc”: có nghĩa là cá nhân hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng mình. 

2. Nhìn nhận

Cám ơn đã truy cập vào trang blog Cẩm Nang Mỹ Phẩm Cho Bà Bầu của chúng mình. Khi truy cập blog đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sau:

⚫️ Blog này có quyền thay đổi, chỉnh sửa, xóa bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng để phù hợp với tiêu chí hoạt động của chúng mình vào bất cứ lúc nào.

⚫️ Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về quy định và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

⚫️ Vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng mình.

3. Liên kết đến các trang web khác

Đôi khi để thông tin trích dẫn được trở nên xác đáng hoặc đi sâu vào kiến thức hơn, bài viết trên blog có thể chứa các liên kết đến trang web bên ngoài không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng mình. 

Website của chúng mình không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung, chính sách bảo mật hoặc điều khoản của các trang web đó. Vì vậy chúng mình cũng sẽ không có trách nhiệm hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào đối với sự thiệt hại, mất mát (ví dụ: bị rò rỉ thông tin cá nhân,…) khi bạn truy cập vào liên kết đó.

Tương tự đối với các liên kết tiếp thị, giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức bên thứ ba là vấn đề của bạn và bên thứ ba đó. Các liên kết này được cung cấp với mục đích duy nhất là mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Myphamchobabau.vn không đảm bảo bất kỳ điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng website Cẩm Nang Mỹ Phẩm Cho Bà Bầu không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên trang web.

Chúng mình luôn khuyên rằng bạn nên đọc và tìm hiểu rõ các điều khoản và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập trước khi tiến hành thực hiện các thao tác tiếp theo. 

4. Ngừng cung cấp quyền truy cập

Chúng mình có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. 

5. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng mình. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng mình thông qua (Liên Hệ)