Chính Sách Cộng Tác Viên

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline chăm sóc khách hàng:

Hotline: 0977.807.771
Email: info@guo.vn

Yêu cầu của bạn sẽ được GUO xử lý sớm nhất có thể!!

[eltdf_elements_holder switch_to_one_column=”” alignment_one_column=”center” background_color=”#769a59″][eltdf_elements_holder_item item_width=”1-1″ horizontal_aligment=”center” item_padding_1280_1600=”10px 10px 10px 10px” item_padding_1024_1280=”10px 10px 10px 10px” item_padding_768_1024=”10px 10px 10px 10px” item_padding_600_768=”10px 10px 10px 10px” item_padding_480_600=”10px 10px 10px 10px” item_padding_480=”10px 10px 10px 10px” item_padding=”10px 10px 10px 10px”][eltdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-comment-o” icon_size=”eltdf-icon-small” title_tag=”h4″ title=”Gửi tin nhắn cho GUO” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” text_padding=”10px 10px 10px 10px” title_top_margin=”10″ link=”m.me/106009045101160″ title_hover_color=”#c4e2aa” icon_hover_color=”#c4e2aa”]
[/eltdf_elements_holder_item][/eltdf_elements_holder]
[eltdf_elements_holder switch_to_one_column=”” alignment_one_column=”center” background_color=”#ffffff”][eltdf_elements_holder_item item_width=”1-1″ horizontal_aligment=”center” item_padding_1280_1600=”10px 10px 10px 10px” item_padding_1024_1280=”10px 10px 10px 10px” item_padding_768_1024=”10px 10px 10px 10px” item_padding_600_768=”10px 10px 10px 10px” item_padding_480_600=”10px 10px 10px 10px” item_padding_480=”10px 10px 10px 10px” item_padding=”10px 10px 10px 10px”][eltdf_icon_with_text type=”icon-left” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-leaf” icon_size=”eltdf-icon-small” title_tag=”h4″ title=”Sứ mệnh & Tầm nhìn” icon_color=”#769a5a” title_color=”#769a5a” text_padding=”10px 10px 10px 10px” title_top_margin=”10″ link=”https://myphamchobabau.vn/gioi-thieu” title_hover_color=”#c4e2aa” icon_hover_color=”#c4e2aa”]
[/eltdf_elements_holder_item][/eltdf_elements_holder]