Category Archives

    Thành Phần Mỹ Phẩm

  • All

› Lọc thành phần mỹ phẩm phổ biến

Để xác định xem một sản phẩm có thành phần nào không an toàn cho bà bầu, chúng ta sẽ xem xét từng thành phần một và kiểm tra tính an toàn của chúng. Vậy nên Mẹ bầu skincare lọc sản phẩm theo “Danh pháp các thành phần mỹ phẩm” được viết tắt INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Bạn có thể tìm và xem danh sách thành phần này ở mặt sau của sản phẩm hoặc trang sản phẩm của các nhãn hàng nhé.